Assemblees i comissions

 

 LES ASSEMBLEES 

Les assembles són obertes a tothom i es realitzen tots els dimarts de setembre a juliol, a les 19.30h al vestíbul de l’Ateneu Santboià.

 LES COMISSIONS 

L’estructura de l’associació es fonamenta en la creació de diferents comissions que a la seva vegada es divideixen en grups de treball per portar a terme les diferents línies d’actuació. Les diferents comissions estan coordinades en un espai de treball que anomenem comissió executiva (periodicitat setmanal) S’ha de tenir en compte que l’estructura de l’associació es fonamenta en el voluntariat i per tant les comissions i àrees de treball es configuren segons la disponibilitat de les persones i poden ser variables en el temps.

Comissió de Gestió

Aquesta comissió lidera la gestió de l’entitat i tots els projectes vinculats amb aquesta així com les relacions amb l’administració, la tresoreria i la captació de recursos i la coordinació interna. Les àrees de treball de la comissió son:

  • Comunicació amb l’Ajuntament.
  • Tresoreria i recursos
  • Projecte de gestió del Hall
  • Preservació / recuperació d’espais
  • Coordinació Interna
  • Gestió dels socis i del voluntariat
Comissió de Comunicació

La comissió de comunicació ha de treballar per definir i portar a terme el pla de comunicació de l’entitat, realitzar el manteniment de les eines digitals de i definir i dissenyar la imatge de l’entitat en totes les seves accions. Les àrees de treball de la comissió son:

  • Pla de comunicació
  • Imatge i disseny
  • Manteniment eines informàtiques
Comissió de Programació

Aquesta comissió ha de establir un programa cultural continuat dins de l’associació sota un criteri de participació ciutadana. També ha de vetllar per el disseny i el compliment d’un protocol que defineixi els mecanismes que s’han de posar en marxa en el desplegament de qualsevol activitat oberta a la ciutadania així com organitzar la dinamització de les activitats. Les àrees de treball de la comissió son:

  • Confecció de la programació
  • Coordinació de l’execució de la programació
  • Redacció del protocol d’activitats i actualitzacions
Comissió de Xarxes

La comissió de xarxes ha de desenvolupar la millora de la relació amb les entitats locals així com la nostra participació a xarxes nacionals e internacionals que treballin la cultura independent, la recuperació de l’espai públic, o qualsevol altre aspecte relacionat amb la missió i la visió de l’entitat. Les àrees de treball de la comissió son:

  • Relació amb entitats i col·lectius locals
  • Arquitectures col·lectives
  • Red Transibérica
  • Trans Europe Halles