Missió, visió i valors


Missió

La missió de l’associació Amics de l’Ateneu Santboià és promoure la cultura popular i independent implicant a la ciutadania com agent actiu en la promoció d’aquesta per tal d’afavorir el teixit cultural, artístic i social tot defensant la recuperació de l’espai i el patrimoni històric de l’Ateneu Santboià.


Visió

La visió de l’associació Amics de l’Ateneu Santboià és esdevenir una entitat de referència pel que fa al seu model de gestió i dinamització cultural i social en l’àmbit local així com per la seva integració en xarxes nacionals i internacionals relacionades amb la cultura independent.

L’associació vol caracteritzar-se per la promoció del pensament i l’acció crítica tot esdevenint alhora altaveu  de les necessitats i problemàtiques socials.


Valors

L’Associació Amics de l’Ateneu Santboià es caracteritza per els següents valors:

  • Independent (autogestionada i assembleària)
  • Dinàmica i promotora
  • Transformadora (de la realitat social i cultural)
  • Compromesa
  • Transparent
  • Sostenible

L’associació Amics de l’Ateneu vol desenvolupar la seva missió en coherència amb aquest llistat de valors entenent que la independència de l’entitat passa per desenvolupar models d’autogestió i on l’assemblearisme ha de jugar un paper fonamental en els processos de pressa de decisions. La democràcia cultural esdevé quan els ciutadans son partícips de la producció de la cultura i quan alhora existeixen les mateixes possibilitats d’accedir-hi independentment del moviment cultural en el que vulguin participar o simplement gaudir. També la promoció de la cultura ha de jugar un paper fonamental com a filosofia de treball en quant a la dinamització de l’entitat sota un criteri de participació.