Treball en xarxa

 

Amics de l’Ateneu Santboià forma part de diverses xarxes:

 

 ARQUITECTURAS COLECTIVAS

logo-aaccArquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l’entorn urbà. La intenció és connectar en forma de xarxa als diferents agents urbans interessats en incidir sobre la construcció col·lectiva de l’hàbitat, entenent ‘hàbitat’ com una entitat complexa on es combinen, entre d’altres, aspectes constructius, paisatgístics, socials, comunitaris, culturals i tecnològics. Entenem que obrir canals de comunicació, debat i col·laboració entre aquesta diversitat d’agents només pot incidir de forma positiva sobre la qualitat i adequació de les propostes que d’aquí puguin emergir. D’altra banda, aquest ambient de cooperació i comunicació pot servir de referència per a amplis sectors de la ciutadania i per a administracions i institucions a l’hora de repensar els nostres entorns urbans.

Aquesta xarxa, proporciona un marc instrumental per a la col·laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives. Això es manifesta principalment de tres formes: mitjançant sistemes de comunicació (online, audiovisual o impresos), a través de projectes col·laboratius (disseny i construcció de prototips, cooperació internacional, recolzament a processos participatius) i amb les trobades presencials (intercanvi d’experiències, tallers, testeig de prototips).

 

 RED TRANSIBÉRICA

logo-redLa Red Transibérica és una plataforma de cooperació que té per missió afavorir el desenvolupament i enfortir els espais culturals independents d’Espanya i apropar la seva col·laboració amb els espais de Portugal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANS EUROPE HALLES

logo-tehTrans Europe Halles és una xarxa europea d’espais cultural independents que connecta agents culturals pioners de 25 països a Europa. La xarxa compta actualment amb 48 Membres i 16 Amics.

Fundada el 1983, la xarxa agrupa més de 50 centres multidiciplinars i socialment compromesos, la majoria dels quals estan ubicats en edificis patrimoni industrial i mantenen una important acció de qüestionament de la política cultural establerta.

Gràcies a pertànyer a la xarxa, l’any 2013 Amics de l’Ateneu Santboià va liderar les jornades internacionals Ens Toca! Recuperem l’espai públic a través de la cultura, juntament amb l’Antic Teatre i la Nau Ivanow.